Vil du ser mer fra vår magiske hverdag i Nærsnes Kystbarnehage?

Da må du logge deg inn på vår Facebook side Nærsnes Kystbarnehage AS . Her legger vi ut poster hver uke som synliggjør avdelingenes hverdag. Alle barn skal anonymiseres i våre poster- men det er allikevel ikke vanskelig å fornemme stemninger, trivsel, variasjon, engasjement, kjærlighet og varme i disse fine postene.