Lek=Livsmestring, helse, samværskompetanse, hjerneutvikling

Lek er den meste helsefremmende, utviklende og lærende aktiviteten barna kan bedrive. Den er frivillig og lystbetont. Lek krever gode, fleksible lekemiljøer, aktive og dyktige voksne. Forskning om hjernens utvikling sier at lekaktivitet er den mest stimulerende aktiviteten for barn og unge. Vi leker mye i Nærsnes Kystbarnehage

Lekemiljøene våre har blitt observert av disse to flotte damene fra STYD. Nå har alle avdelinger samlet grunnmaterialer og supplerende materialer som beriker og inspirerer til variert og fantasifull lek. barn skal møte fleksible løsninger, fleksible materialer, flerdimensjonale materialer. Vi har kuber på alle avdelingene våre. Kom gjerne innom for å se på våre avdelinger.