Nå starter nytt foreldreveiledningskurs i Nærsnes Kystbarnehage.

I januar 2020 starter vi opp med nytt foreldreveiledningskurs for foreldre i barnehagen. Vi har ansatte med sertifisering i COS ( Trygghetssirkelen) Så vidt vi vet er vi den eneste barnehage i Asker som tilbyr dette til foreldre i barnehagen som ønsker å delta. Gjennom kurset tilegner vi oss verktøy til å forstå barnas behov, forstå barnets signaler og hvordan vi som voksne kan møte disse behovene bedre gjennom kunnskap om følelsesregulering, og håndtering av egen frustrasjon. Si ifra til barnehagen om du ønsker å delta på COS Kurs!