Planleggingsdager for barnehageåret 2017/2018

Nå er planleggingsdagene for 2017/2018 fastsatt.

Det blir planleggingsdager i barnehagen disse dagene. Barnehagen er da stengt:

mandag 31juli 2017

fredag  1. september 2017

Fredag 27.oktober 2017

fredag  18.5 2018

fredag 15.juni 2018