Fantastisk resultat av Brukerundersøkelsen i foreldregruppen 2018

I år har foreldregruppen deltatt i UDIR sin brukerundersøkelse. Da får vi sett Nærsnes Kystbarnehage til sammenligning med øvrige barnehager både i Røyken kommune og i landet forøvrig. Vi har hatt 65,85% oppslutning på undersøkelsen.54/ 83 barn er representert i undersøkelsen. Vi scorer 4.8 på total tilfredshet mot maks score 5.0 Vi er stolte og ydmyke!

Her er noen av resultatene fra Undersøkelsen                       Svar/score

Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet         4,9

Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn                4,9

 Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen            4,9

Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov       4,8

Totalt sett, hvor forbøyd er du med din barnehage                  4,8