Fantastisk resultat av Brukerundersøkelsen 2015

I år har foreldregruppen deltatt i bedrekommune.no sin brukerundersøkelse. Da får vi sett Nærsnes Kystbarnehage i sammenligning med øvrige kommuner i landet. Vi hadde 88 % oppslutning og kjempefine resultater. Vi ligger over gjennomsnittet i landet og i Røyken Kommune. Dette gir oss supermotivasjon for arbeid og utvikling.

Foreldrene svarer innenfor en skala på 1 til 6. Hvor  6 er svært fornøyd. I de ulike dimensjonene i undersøkelsen får Nærsnes Kystbarnehage disse resultater:

Snitt Nærsnes Kystbhg                                  Snitt Røyken Kommune       Snitt Landet

RESULTAT FOR BRUKERE       5,5                                4,9                                    5,1

TRIVSEL                               5,5                                5,1                                    5,2

BRUKERMEDVIRKNING          5,1                                 4,7                                   4,8 

RESPEKTFULL BEHANDLING   5,7                                5,3                                    5,4

TILGJENGELIGHET                5,8                                 5,5                                    5,4

INFORMASJON                      4,9                                4,6                                    4,8

FYSISK MILJØ                       4,6                                4,4                                    4,7 

HELHETSVURDERING            5,6                                 5,1                                    5,2

SNITT TOTALT                      5,4                                 5,0                                    5,1

 

Noen av kommentarene Nærsnes Kystbarnehage får av foreldrene:

-De ansatte i Nærsnes Kystbarnehage er profesjonelle til fingerspissene. Dette, samt en stor andel mannige ansatte gjør barnehagen til en sjeldent god barnehage for mitt barn. Et forbilde for andre barnehager i Røyken Kommune

-Vi er veldig fornøyde med barnehagen- våre barn er trygge og glade. De vil i bh hver dag.

-Nærsnes Kystbarnehage er rett og slett i særklasse

-En fantastisk barnehage med et personale som tar imot både liten og stor på en varm, god og tryggmåte hver dag.

-Denne barnehagen har høy kvalitet på alle de områdene som er viktige for oss.