Velkommen til Sommerfest i Nærsnes Kystbarnehage

Tirsdag 13 juni kl 15.00 er det sommerfest i barnehagen for barn, foreldre og ansatte. Det blir sosialt samvær, god mat , underholdning og avslutning for førskolebarna. Alle foreldre har med et bidrag til koldtbordet- bortsett fra Blåskjell og Hytteforeldre- disse bidrar til dessertbordet.