Regler for barn,ansatte og foreldre

Disse reglene er gjeldende for barn og voksne. Er du forelder så snakk med barnet ditt om reglene, og hjelp oss med å praktisere disse i hverdagen.

Vi har forsøkt å utarbeide formuleringer som ikke fokuserer på " Nei" og " Du får ikke lov til" Disse reglene skal bidra til å  ivareta sikkerheten, unngå konflikter, og ikke minst ivareta den flotte barnehagen vår.

Regler i Nærsnes Kystbarnehage 2012