Musikkgruppen vår

På Fredager er det gruppe dag i barnehagen. En av gruppene samles på Torsken til musikk og dans. Veiledet av Espen som er en super djembe spiller og Anne som er fantastisk til å synge.

Det er de største barna på småbarnsavdelingen og de minste på storebarna  som samles på Torsken for sang og dans. Vi har flere trommer ( djember) som brukes, rytmeegg og andre instrumenter.  Det er fantastisk stemning!

De andre gruppene er hhv 4 åringene som er på gym i gymsalen på Nærsnes, og 5 åringene som har sin egen førskole/ femårsgruppe. De minste på småkrabbene har skapende virksomhet/ aktivitet på småkrabbene.