Presentasjon av Nærsnes Kystbarnehage

Nærsnes Kystbarnehage AS beliggende i idylliske Nærsnes, Røyken kommune. Vår profil er kystkultur og uteaktiviteter. Vår visjon er: "Et hav av muligheter"

Nærsnes Kystbarnehage AS er en privat barnehage med 75 barn fordelt på 4 avdelinger. Barnehagen åpnet opp august 2005 i nye og nyoppussede lokaler. Vi hadde en stor utbygging som ble ferdigstillt mars 2016. Det er pr idag 21 ansatte i selskapet, hvorav 8 menn og 13 kvinner. pedagoger i alle stillinger og en spesialpedagog ansatt i 80% stilling. 

Vi har en småbarnsavdeling med 14 barn i alderen 1-2  år. På denne avdelingen er det en grunnbemanning på 4 voksne. To pedagoger og to assistenter. Småbarnsavdelingen vår heter krabbene, og holder til i det røde bygget.Storebarnsavdelingene våre heter Hytta og Blåskjell, Torsken og Sjøstjerna er avdelingen med blandet gruppe.

Barnehagens fokusområder er Uteliv og Nærmiljø, Språk og Vennskap. Dette er områder vi skal være ekstra gode på, og som skal komme til utrykk i hverdagen. Våre planer utdyper hvordan vi jobber med disse temaene. Vi har også et fokus på relasjonskompetanse, profesjonalitet og rett hjelp til rett tid.

Vi tar imot studenter fra høgskolen( barnehagelærerutdanningen) Vi har et nært samarbeide med Nav og er positive til å bidra ifht de som ønsker arbeidstrening i barnehage. Elever fra ungdomsskolen er også svært velkomne til oss .

Vi har også ansatt lekeressurser- to gutter fra ungdomsskolen som kommer hit for å leke med barna etter skoletid. Dette er et prosjekt finansiert av Fylkesmannen i Buskerud.