Presentasjon av Nærsnes Kystbarnehage

Nærsnes Kystbarnehage AS beliggende i idylliske Nærsnes, Røyken kommune. Vår profil er kystkultur og uteaktiviteter. Vår visjon er: "Et hav av muligheter"

Nærsnes Kystbarnehage AS er en privat barnehage med 47 barn fordelt på 2 avdelinger. Barnehagen åpnet opp august 2005 i nye og nyoppussede lokaler. Barnehagen har ca 11 ansatte. Pr 1.1.2012 har barnehagen ansatt 3 menn og 10 kvinner.

Vi har en småbarnsavdeling med 14 barn i alderen 1-3 år. På denne avdelingen er det en grunnbemanning på 4 voksne. To pedagoger og to assistenter. Småbarnsavdelingen vår heter Småkrabbene, og holder til i det røde bygget.Storebarnsavdelingen heter Torsken og huser totalt 32 barn i alderen 3-6 år. 13 av barna (4- og 5 åringene) rullerer på å være på Hyttegruppa. Dette er ei gruppe som primært befinner seg ute på tur i nærmiljøet vårt. 2 voksne er faste på denne gruppa, en pedagog og en assistent. Grillhytta fungerer som ei varmestue for denne gruppa når de spiser frokost i barnehagen. Vi kan også benytte NÅIF-huset hvis været blir så ekstremt at hyttegruppa ikke kan være ute hele dagen.

Barnehagens fokusområder er Uteliv og Nærmiljø, Språk og Vennskap. Dette er områder vi skal være ekstra gode på, og som skal komme til utrykk i hverdagen. Våre planer utdyper hvordan vi jobber med disse temaene.