Praktisk informasjon om barnehagen.

Nærsnes Kystbarnehage er en privat foreldredrevet barnehage orgaisert som et aksjeselskap. Det er Eierforeningen for Nærsnes Kystbarnehage som driver Nærsnes Kystbarnehage AS.

Fakta om barnehagen (Bedriftsinformasjon)
Nærsnes Kystbarnehage AS
Eier: Eierforeningen for Nærsnes Kystbarnehage
Post og besøksadresse: Sokkabekkveien 1, 3478 Nærsnes.

Pris
Vi følger statens Maksprissatser pr. barn, og kost 400 kr kr. pr. mnd. Det gis 30% søskenmoderasjon til barn nr. 2, og 50% til barn nr. 3. Man betaler for 11 måneder i året, hvor juli er betalingsfri måned.

Åpningstid
Åpningstid er fra kl 07.00-17.00 fem dager i uken.

Barnehagen har stengt uke 28,29 og 30 hvert år, samt romjul. 5-6 planleggingsdager i året som samkjøres med skolens fridager i største mulige grad.

Barnehagen som organisasjon

Barnehagen drives som et aksjeselskap, og foreldrene, i kraft av sitt medlemskap i Eierforeningen for Nærsnes Kystbarnehage, er eiere av Nærsnes Kystbarnehage AS. Vi har to sett med vedtekter; et for Eierforeningen, og et for Nærsnes Kystbarnehage AS.

Styret velges av Generalforsamlingen og består av 5-6 medlemmer av eierforeningen. Styret ivaretar driften sammen med daglig leder/styrer. Det avholdes styremøter hver måned hvor styret og daglig leder går gjennom økonomi og driftsmessige forhold. Styret velges på møtet som avholdes hver høst. Medlemmene sitter for 1år, og kan stille til gjenvalg.

Samarbeidsutvalget velges også på høstens generalforsamling, og består av to foreldrerepresentanter og to ansatterepresentanter, samt daglig leder. Samarbeidsutvalget (SU) er et kontaktskapende og samordnende organ hvis primæroppgaver er å ivareta samarbeidet mellom barnehage, hjem og nærmiljø