Barnehagen som organisasjon

Organisasjonskartet til barnehagen viser strukturen i organisasjonen, beslutningsveier og relasjoner.