Planleggingsdager for barnehageåret 2017/2018

Styret fastsetter planleggingsdagene. Vi prøver så godt vi kan å samkjøre oss med skolen og dens fri/ feriedager. Vi har 5 planleggingsdager i året. Barnehagen er da stengt. Planleggingsdager for nytt barnehageåre skal varsles i god tid før sommeren.

For barnehageåret2017/2018 holder vi stengt pga planleggingsdager følgende datoer:

 

  31.7.17

    1.9.17

27.10.17

18.05.18

15.06.18