Planleggingsdager for barnehageåret 2015/2016

Styret fastsetter planleggingsdagene. Vi prøver så godt vi kan å samkjøre oss med skolen og dens fri/ feriedager. Vi har 5 planleggingsdager i året. Barnehagen er da stengt. Planleggingsdager for nytt barnehageåre skal varsles i god tid før sommeren.

For barnehageåret 2015/16 holder vi stengt pga planleggingsdager følgende datoer:

 

   3.august 15

   11.september 15

   4.januar 16

    6.mai 16

   10.juni 16