Virksomhetsplan for 2013-2016

Dette er en plan som viser vårt langsiktige fokus og som detaljert beskriver hvordan vi mener å legge til rette på beste mulige måte for barn, ansatte og foreldre.

Virksomhetsplanen er i stor grad beskrivende for hvordan vi ser på barn, barndom, betydningen av en avktiv og tilstedeværende voksen, lekens betydning osv osv.

Årsplanen er tuftet på de lansiktige tankene og målene fra virksomhetsplanen. Vi er veldig stolt av planen vår som eret resultat av et kjempefint arbeid i personalgruppa

virksomhetsplan 2013-2016 endelig