Barnehagen som oppvekstarena for barna

Barnehagen skal være en trygg, varm, morosom, magisk, opplevelsesrik og leken arena for barna. Erfaringer og opplevelser som styrker vennskap og kunnskap.

Barnehagens avdelinger med de til sammen 21 voksne som arbeider hos oss, jobber gjennomgående og metodisk med voksenrollen i barnehagen. Vi ønsker å gi barna i barnehagen en gyllen og magisk barndom med fokus på opplevelser, erfaringer, omsorg og tilstedeværelse. Vår kvalitet skal kunne måles i det vi beskriver av verdier knyttet til vår visjon som er ”Et hav av muligheter”.

Vi er opptatt av gode prosesser, og ikke produksjon eller organiserte aktiviteter som fordrer en hel barnegruppe i ro på samme tid. Vår oppgave som oppvekstarena er å ha fokus på relasjoner og sosial læring i barnegruppa, det å være voksne som kan inspirere barna og skape interesse for natur, fysiske aktiviteter, nærmiljø, og ikke minst samarbeid. Barnehagen er første stoppested i den livslange læringen som barna står ovenfor, og vi er således et viktig stoppested. Tiden, friheten, mulighetene og omsorgen skal stå i fokus. Det skal være godt å være barn og barndommen har en fantastisk egenverdi vi må være med på å ivareta. Læringen i barnehagen skal være å skape nysgjerrighet på ulike områder, og ikke minst skape gode sosiale ferdigheter hos hver enkelt.

Det unike med barnehage er gruppetilhørighet, fellesskap og opplevelser. Gjennom lek, erfaringer og voksne som er reflekterte og aktive skal oppholdet i Nærsnes Kystbarnehage gi barna det aller beste utgangspunkt for det videre liv..

Vi har verdens viktigste og beste jobb!