Søke barnehageplass i Nærsnes Kystbarnehage

Man må søke via Røyken kommune både ved hovedopptak og ved løpende opptak ellers i året.

 

Vedlagt er link til Røyken kommunes elektroniske søknadsskjema.

Søknad om barnehageplass.