Barnehagens visjon er "Et hav av muligheter"

Vår visjon "Et hav av muligheter" skal si noe om valgfriheten, tiden og medvirkningen barna alltid skal erfare at de har til rådighet. Foreldre og personalet skal også oppleve at de er betydningsfulle og med stor rett til medvirkning.

Vi håper at disse bildene kan illustrere noe av det vi mener når vi sier at vi har et "Hav av muligheter"Et hav av muligheter»