Planleggingsdager for barnehageåret 2020-2021

Styret har etter forslag fra daglig leder fastsatt følgende planleggingsdager for barnehageåret 2020-2021

Følgende dager er stengt grunnet planleggingsdag:

31.juli 2020

11.september 2020

04. januar 2021

14. mai 2021

11.juni 2021