Vil du bli styremedlem i Nærsnes Kystbarnehage?

Vi trenger to nye foreldrerepresentanter inn i barnehagens styre . Ta kontakt med daglig leder Aina for mer informasjon- og registrer deg som kandidat til valg på høstens generalforsamling, Detet er utrolig spennende arbeid som gir god innsikt i barnehagdriften. Totalt 6 foreldrerepresentanter sitter i barnehagens styre.