Ledige stillinger i Nærsnes Kystbarnehage

Vi har ledig stillinger i Nærsnes Kystbarnehage for barnehagelærer, pedagogiskmedarbeider/assistent og for tilkallingsvikarer. Klikk deg videre for mer informasjon om stillingene og krav. Ta kontakt om du ønsker å søke på stilling hos oss.

Nærsnes Kystbarnehage er en stor, enkeltstående privat barnehage med ca 80 barn og 23 ansatte.Vi har en god blanding av menn og kvinner, som trives veldig godt i barnehagen vår. Leken, friluftsaktiviteter og relasjonsarbeidet står sentralt i vår virksomhet. Hos oss skal barna omgi seg med engasjerte, lekne og gode voksne som alle vet hvordan den gode barndommen skal være for barna.

Søker du på stilling som barnehagelærer vil du bli del av en samkjørt ledergruppe som støtter og heier på hverandre. En gruppe som er opptatt av å utvikle forståelser sammen gjennom veiledning, refleksjon, lese nyere forsknings- og fag artikler og verne om leken som det aller viktigst i virksomheten.Vi støtter hverandre i lederrollen og er opptatt av å være profesjonelle yrkesutøvere med en sterk yrkesstolthet. Som pedagog i barnehagen utgjør du en forskjell i små barns liv- og vi ønsker deg hit, som er ydmyk og stolt i forhold til hvor viktig du er som barnehagelærer. Barnehagelærerutdanning er et krav i denne stillingen.

Pedagogisk medarbeiderstillingene i barnehagen stiller krav til en aktiv, engasjert, varm og leken voksen. En som er tilstede for barna med hode og kropp, og som setter pris på turer til sjø og skog sammen med barna.En som kan undre seg og utforske verden, og være åpen for refleksjon sammen med nysgjerrige, fordomsfrie, vidunderlige små verdensborgere. Å være pedagogisk medarbeider i barnehage er en av verdens viktigste stillinger- slik vi ser det.

Tilkallingsvikar er stilling for deg som ønsker å ha mulighet for å styre selv hvor mye du vil jobbe. Du får forespørsler om arbeid knyttet til enkeltdager eller for kortere perioder. Du kan tre inn på kort varsel og bidra til at hverdagen går sin gang på tross av sykdom eller fravær blant de faste ansatte. Du vil få mange gode erfaringer, mange fine turer og opplevelser sammen med barna og de andre voksne. Noe praktisk arbeid må også påberegnes.

Barnehagen har tariffavtale med Private barnehagers landsforbund.

 

Send en søknad med cv til daglig leder Aina på mail: kontor@kystbarnehagen.no

el ring gjerne for mer informasjon mobil 93251783