Ansatte

Blåskjell

Jorid Ekeli

Stilling: Pedagogisk leder
blaaskjell@kystbarnehagen.no

Jorid er pedagogisk leder i barnehagen. Hun har mange års erfaring fra småskoletrinnet, og er leder for blåskjellgruppa Jorid er strukturert og engasjert,og med stor interesse for friluftslivet. Holder på med videreutdanning Psykososialt arbeid med barn og unge. Jorid er også praksislærer og tar imot studenter fra Universitetet i Sør Øst Norge.

Nina Bryhn

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Nina er pedagogisk medarbeider på Hytta og er en utrolig dame. Kreativ og engasjert- omsorgsfull og oppmerksom. Flott kollega.

Anton Hottran

Stilling: Fagarbeider
31 28 05 60

Anton er fagarbeider i barnehagen . Han leker masse og setter i gang det mest utrolige. Har samlinger og fortellinger som er superbra. Flott fyr som skaper god stemning rundt seg!

Hytta

Hege Mediaas

Stilling: Pedagogisk leder
31 28 05 60

Hege er pedagogisk leder i barnehagen. Førskolelærer med mange års erfaring. Hege er en fantastisk dame og super kollega. Hun er kreativ og handlekraftig og ikke minst en pådriver for ivaretakelse av vår uteprofil. Hege tar videreutdanning i veiledning og er praksislærer for studenter fra Universitetet i Sør Øst Norge.

Nick Dunn

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Pedagogisk medarbeider i barnehagen.Kjempeflott kollega som er en viktig pådriver for vår uteprofil.

Krabbene

Linda Myrvang

Stilling: Pedagogisk leder
31 28 05 60

Linda er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Telemark, med fordypning i småbarnsped. Hun har videreutdanning i Spesialped. Linda er en fantastisk pedagog og super kollega. Er praksislærer og tar imot studenter fra Universitetet i Sør Øst Norge.

Espen Øby

Stilling: Pedagogisk leder
krabbene@kystbarnehagen.no

Espen er førskolelærer og ansatt som pedagogisk leder i 100% stilling. En fantastisk mann, med mange egenskaper. Omsorgsfull, omgjengelig, raus og profesjonell. Spiller flere instrumenter. Espen er praksislærer og tar imot studenter fra Universitetet i Sør Øst Norge

Hilde Strøm

Stilling: Pedagogisk leder

Hilde er førskolelærer med mange års erfaring som pedagogisk leder og styrer. Hilde er en kjemperessurs for barnehagen, og har kompetanse innen sang, ledelse, veiledning. Veldig engasjert i turfokuset vårt sammen med de minste i barnehagen. Ansattrepresentant i Samarbeidsutvalget fra høsten 2019.

Caroline Helene Monge

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Caroline er fagarbeider og begynte hos oss i januar 2020. Herlig dame med masse flott energi, engasjement og varme. Vi er så glade for at Caroline ønsket å være hos oss.

Magdalena Kapciak

Stilling: Pedagogisk medarbeider

En flott polsk dame med mastergrad i geologi. Jobber på Krabbene og har også ved behov ansvar for tolkning og samtaler med vår polske familier.

Thomas Becher

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Pedagogisk medarbeider i barnehagen. Flott kollega som har tilhold på Krabbene. Thomas er rolig og omsorgsfull i sin tilnærming.

Anne Øby

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Anne er en fantastisk pedagogisk medarbeider. Setter opp skuespill, synger vakkert og er så flott å ha i barnehagen for både små og store. Kjempedyktig dame!

Sjøstjerna

Torill Kolby Brenne

Stilling: Pedagogisk leder
31 28 05 60
sjostjerna@kystbarnehagen.no

Pedagogisk Leder i barnehagen fra august 2018. Torill er en fantastisk dame. Rolig, profesjonell og omsorgsfull med masse kunnskap om barn. Torill blir straks praksislærer i barnehagen og vil ta imot studenter fra Universitetet i Sør Øst Norge.

Janken Borch Lind

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
31 28 05 60

En superdyktig dame som har vært med fra oppstart i 2005. Janken er fagarbeider og er en fantastisk kollega. Jobber en dag i uken på Krabbene.

Steinar Westtorp

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Pedagogisk medarbeider på Sjøstjerna. Steinar er en super kollega og viktig pådriver for vår uteprofil. Positiv og engasjert.

Veerle Bastiaensen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Veerle er utdannet barnehagelærer fra Belgia, og er ansatt i barnehagen som pedagogisk medarbeider. Hun blir en pådriver for kreativitet og aktivitet ute og inne.

Torsken

Ann Christin Espolin Johnson

Stilling: Pedagogisk leder

Ann Christin er pedagogisk leder på Torsken. Lang erfaring fra barnehage. Fantastisk pedagog og kollega. Pådriver for vårt utefokus.

Nina Sund Nor

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærer med fordypning i Utefag. Nina er kreativ,engasjert og en fantastisk kollega. En viktig pådriver for kunst og kreativitet , og barnehagens uteprofil.

Arisa Johansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Arisa er en fantastisk dame, full av engasjement og glød. Fungerer også som vår supre kjøkkensjef, som lager mat og ivaretar vår sunne matprofil .

Robert Kiss

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Pedagogisk medarbeider i barnehagen. En super fyr, rolig og engasjert. Pådriver for vår uteprofil.

Johannes Flåten Sky

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 06

Pedagogisk medarbeider fra høsten 2018. Helt fersk i barnehagesammenheng, men en kjempehyggelig og god medarbeider. Veldig musikalsk.

Pornpimon ( NOO) Smith

Stilling: Fagarbeider

Noo er fagarbeider i barnehagen og en herlig kollega. Alltid i godt humør og engasjert i arbeidet med barna.

Andre ansatte

Aina Wøien

Stilling: Daglig leder
31 28 05 60
kontor@kystbarnehagen.no

Er førskolelærer og har vært med fra starten i 2005. Opptatt av å utvikle profilen og jobbe med profesjonalitet i personalgruppa. Er så takknemlig for å lede så flotte mennesker! Tar en master i barnehagekunnskap på Oslo Met

Kristin Orven

Stilling: Spesialpedagog
31 28 05 60

Kristin er spesialpedagog i barnehagen, og utgjør sammen med Bente Fjeldstad vårt spesialpedagogiske team. Hun ivaretar enkeltvedtak ihht §19a og §19 g Fantastisk dame med mange flotte egenskaper. Rolig, engasjert og profesjonell.

Bente Fjeldstad

Stilling: Spesialpedagog

Bente er fagleder i barnehagen for områdene Språk og spesialpedagogikk. Det er fantastisk for barnehagen å kunne ha en stilling som spesialpedagog, og Bente fyller denne stillingen med sin profesjonalitet og dyktighet. Høyt verdsatt av barn og kollegaer. Bente og Kristin utgjør barnehagens spesialpedagogiske team, og ivaretar blant annet enkeltvedtak ihht §19 a og §19 g