Ansatte

Blåskjell

Jorid Ekeli

Stilling: Pedagogisk leder
blaaskjell@kystbarnehagen.no

Jorid er nyansatt pedagog i barnehagen. Hun har mange års erfaring fra småskoletrinnet, og er perfekt i rollen som pedagogisk leder for blåskjellgruppa( førskolebarna) Jorid er strukturert og engasjert,og med stor interesse for friluftslivet.

Hytta

Hege Mediaas

Stilling: Annet
hytta@kystbarnehagen.no

Hege er nyansatt pedagog i barnehagen. Førskolelærer med mange års erfaring. Hege er en fantastisk person, dyktig, positiv og engasjert. Hege har fordypning i utefag. En glimrende pedagogisk leder for Hytta.

Odd Jørgensen

Stilling: Assistent
31 28 05 60

Odd jobber 50% som assistent på Hytta. En fantastisk mann med masse kunnskap om dyr, fugl og fisk. Viktig bidragsyter når det gjelder å ivareta profilen til barnehagen.

Anton Hottran

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Anton er assistent i barnehagen . Han leker masse og setter igang det mest utrolige. Har samlinger og fortellinger som er superbra. Flott fyr som skaper god stemning rundt seg!

Krabbene

Linda Myrvang

Stilling: Pedagogisk leder
31 28 05 60

Linda er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Telemark, med fordypning i småbarnsped. Hun har videreutdanning i Spesialped. Linda er en fantastisk pedagog og super kollega. Er i permisjon 2015/16

Espen Øby

Stilling: Pedagogisk leder
krabbene@kystbarnehagen.no

Espen er førskolelærer og ansatt som pedagogisk leder i 100% stilling. En fantastisk mann, med mange egenskaper. Omsorgsfull, omgjengelig, raus og profesjonell.

Linda Stevnhoved

Stilling: Pedagogisk leder
31 28 05 60

Linda er nyutdannet førskolelærer med Utefag i fordypning. Hun er pedagogisk leder på Krabbene. Flott og varm i tilnærmingen til disse små. Skaper trygghet og ro.

Ann Christin Espolin Johnson

Stilling: Pedagogisk leder

Ann Christin er pedagogisk leder på Krabbene i 80 % stilling. Hun er en fantastisk dame, med stort engasjement og gode refleksjoner. Hun er ferdig utdannet førskolelærer nå i sommer- men har lang erfaring fra barnehage.

Robert Kiss

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Robert skal jobbe på Krabbene dette året som pedagogisk medarbeider. En dyktig og engasjert fyr som vi setter stor pris på. .

Anne Øby

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Anne er en fantastisk assistent. Setter opp skuespill, synger vakkert og er så flott å ha i barnehagen for både små og store. Kjempedyktig dame!

Sjøstjerna

Eivind Jordfald

Stilling: Annet
sjostjerna@kystbarnehagen.no

Eivind er nyansatt og nyutdannet barnehagelærer. En fantastisk mann med herlige egenskaper. Tilstede, omsorgsfull, entusiastisk og engasjert. Jobber i tospann som pedagog med Joachim på sjøstjerna.

Janken Borch Lind

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
31 28 05 60

En superdyktig dame som har vært med fra oppstart i 2005. Hun er utdannet Barne og Ungdomsarbeider. Janken er kjempedyktig i arbeidet, og en super kollega som vi setter stor pris på!

Nina Bryhn

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Nina er en fantatisk voksen i barnehagen. Positiv, kreativ og omsorgsfull ovenfor små og store. Vi setter stor pris på å få jobbe sammen med henne!

Joachim Ruud

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Utdannet førskolelærer som har vært hos oss i flere år. En fantastisk kollega og pedagog. Tålmodig, profesjonell, musikalsk. Spiller gitar og skaper god stemning rundt seg.

Stephan Ibsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Stephan har startet i barnehagen etter en lang pause. Han var med i 2005 da vi etablerte barnehagen. Stephan er en fantastisk medarbeider, engasjert og positiv. Kunnskapsrik og særdeles bevisst rundt vårt fokus på friluftsliv.

Torsken

Nina Sund Nor

Stilling: Pedagogisk leder
torsken@kystbarnehagen.no

Voksen og nyutdannet barnehagelærer med fordypningsfag i Utefag. Varm og nydelig dame som lager mye av sitt eget pedagogiske materiell. Brenner for utefag og relasjonsarbeid. En stor ressurs.

Arisa Johansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Arisa er en fantastisk dame, full av engasjement og glød. Et veldig flott tilskudd til personalgruppa. Jobber 80 % på Torsken

Magdalena Kapciak

Stilling: Pedagogisk medarbeider

En flott polsk dame med mastergrad i geologi. Jobber litt på alle avdelinger og har også ved behov ansvar for tolkning og samtaler med vår polske familier.

Pornpimon ( NOO) Smith

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Noo er vår superassistent. Alltid blid, omsorgsfull og tilstede. Lager de nydligste matretter til stor glede for barn og voksne.

Mellit Johansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Mellit er en flott assistent med masse kunnskap om Nærsnes og historikken til stedet. Hun er varm og raus ovenfor både små og store. Har vært med fra starten i 2005 og er viktig for barnehagen.

Anton Hottran

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Anton er assistent i barnehagen . Han leker masse og setter igang det mest utrolige. Har samlinger og fortellinger som er superbra. Flott fyr som skaper god stemning rundt seg!

Andre ansatte

Aina Wøien

Stilling: Daglig leder
31280560
kontor@kystbarnehagen.no

Er førskolelærer og har vært med fra starten i 2005. Opptatt av å utvikle profilen og jobbe med profesjonalitet i personalgruppa. Er så takknemlig for å lede så flotte mennesker!

Bente Fjeldstad

Stilling: Spesialpedagog

Bente skal i år være fagleder i barnehagen for områdene Språk og spesialpedagogikk. Dette er fantastisk for barnehagen. Bente skal skrive sin masteroppgave dette året. Jobber 60%.