Ansatte

Blåskjell

Jorid Ekeli

Stilling: Pedagogisk leder
blaaskjell@kystbarnehagen.no

Jorid er pedagogisk leder i barnehagen. Hun har mange års erfaring fra småskoletrinnet, og er leder for blåskjellgruppa Jorid er strukturert og engasjert,og med stor interesse for friluftslivet. Holder på med videreutdanning Psykososialt arbeid med barn og unge. Jorid er også praksislærer og tar imot studenter fra Universitetet i Sør Øst Norge.

Nick Dunn

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Pedagogisk medarbeider i barnehagen.Kjempeflott kollega som er en viktig pådriver for vår uteprofil.

Anton Hottran

Stilling: Fagarbeider
31 28 05 60

Anton er fagarbeider i barnehagen . Han leker masse og setter i gang det mest utrolige. Har samlinger og fortellinger som er superbra. Flott fyr som skaper god stemning rundt seg!

Hytta

Joachim Ruud

Stilling: Pedagogisk leder
31 28 05 60

Utdannet førskolelærer som har vært hos oss i flere år.Superdyktig kollega og en viktig pådriver for barnehagens utprofil. Spiller gitar og lager sanger sammen med barna.

Nina Bryhn

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Nina er pedagogisk medarbeider på Hytta og er en utrolig dame. Kreativ og engasjert- omsorgsfull og oppmerksom. Flott kollega.

Johannes Flåten Sky

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 06

Pedagogisk medarbeider fra høsten 2018. Helt fersk i barnehagesammenheng, men en kjempehyggelig og god medarbeider. Veldig musikalsk.

Krabbene

Linda Myrvang

Stilling: Pedagogisk leder
31 28 05 60

Linda er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Telemark, med fordypning i småbarnsped. Hun har videreutdanning i Spesialped. Linda er en fantastisk pedagog og super kollega. Er praksislærer og tar imot studenter fra Universitetet i Sør Øst Norge.

Espen Øby

Stilling: Pedagogisk leder
krabbene@kystbarnehagen.no

Espen er førskolelærer og ansatt som pedagogisk leder i 100% stilling. En fantastisk mann, med mange egenskaper. Omsorgsfull, omgjengelig, raus og profesjonell. Spiller flere instrumenter. Espen er praksislærer og tar imot studenter fra Universitetet i Sør Øst Norge

Thomas Becher

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Pedagogisk medarbeider i barnehagen. Flott kollega som har tilhold på Krabbene. Thomas er rolig og omsorgsfull i sin tilnærming.

Anne Øby

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Anne er en fantastisk pedagogisk medarbeider. Setter opp skuespill, synger vakkert og er så flott å ha i barnehagen for både små og store. Kjempedyktig dame!

Sjøstjerna

Nina Sund Nor

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærer med fordypning i Utefag. Nina er kreativ,engasjert og en fantastisk kollega. En viktig pådriver for kunst og kreativitet , og barnehagens uteprofil.

Ann Christin Espolin Johnson

Stilling: Pedagogisk leder

Ann Christin er pedagogisk leder på Sjøstjerna. Lang erfaring fra barnehage.Fantastisk pedagog og kollega. Pådriver for vårt utefokus.

Torill Kolby Brenne

Stilling: Pedagogisk leder
31 28 05 60
sjostjerna@kystbarnehagen.no

Pedagogisk Leder i barnehagen fra august 2018. Torill er en fantastisk dame. Rolig, profesjonell og omsorgsfull med masse kunnskap om barn. Torill blir straks praksislærer i barnehagen og vil ta imot studenter fra Universitetet i Sør Øst Norge.

Arisa Johansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Arisa er en fantastisk dame, full av engasjement og glød. Fungerer også som vår supre kjøkkensjef, som lager mat og ivaretar vår sunne matprofil .

Robert Kiss

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Pedagogisk medarbeider i barnehagen. En super fyr, rolig og engasjert. Pådriver for vår uteprofil.

Pornpimon ( NOO) Smith

Stilling: Fagarbeider

Noo er fagarbeider i barnehagen og en herlig kollega. Alltid i godt humør og engasjert i arbeidet med barna.

Torsken

Hege Mediaas

Stilling: Pedagogisk leder
31 28 05 60

Hege er pedagogisk leder i barnehagen. Førskolelærer med mange års erfaring. Hege er en fantastisk dame og super kollega. Hun er kreativ og handlekraftig og ikke minst en pådriver for ivaretakelse av vår uteprofil. Hege tar videreutdanning i veiledning og er praksislærer for studenter fra Universitetet i Sør Øst Norge.

Kristin Orven

Stilling: Spesialpedagog
31 28 05 60

Pedagogisk medarbeider og spesialpedagog i barnehagen. Fantastisk dame med mange flotte egenskaper. Rolig, engasjert og profesjonell.

Janken Borch Lind

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
31 28 05 60

En superdyktig dame som har vært med fra oppstart i 2005. Janken er fagarbeider og er en fantastisk kollega. Jobber en dag i uken på Krabbene.

Magdalena Kapciak

Stilling: Pedagogisk medarbeider

En flott polsk dame med mastergrad i geologi. Jobber litt på alle avdelinger og har også ved behov ansvar for tolkning og samtaler med vår polske familier.

Steinar Westtorp

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Pedagogisk medarbeider på Torsken. Steinar er en super kollega og viktig pådriver for vår uteprofil. Positiv og engasjert.

Andre ansatte

Aina Wøien

Stilling: Daglig leder
31 28 05 60
kontor@kystbarnehagen.no

Er førskolelærer og har vært med fra starten i 2005. Opptatt av å utvikle profilen og jobbe med profesjonalitet i personalgruppa. Er så takknemlig for å lede så flotte mennesker! Tar en master i barnehagekunnskap på Oslo Met

Bente Fjeldstad

Stilling: Spesialpedagog

Bente er fagleder i barnehagen for områdene Språk og spesialpedagogikk. Det er fantastisk for barnehagen å kunne ha en stilling som spesialpedagog, og Bente fyller denne stillingen med sin profesjonalitet og dyktighet. Høyt verdsatt av barn og kollegaer.