medlemmer i Styret 2015/16

Disse medlemmene sitter i barnehagens Styre i 2015/16 Valg av nye medlemmer skjer på generalforsamling hver høst.

Styremedlemmer :

Helga Leknes Bollmann             Styreleder 

Merete Myhre                      Styremedlem økonomi

Knutr Kalland                      Styremedlem  

Mette Adamsen                   Styremedlem

 

Aina Wøien  Daglig leder  har møteplikt i styret.