medlemmer i Styret 2016/2017

Disse medlemmene sitter i barnehagens Styre i 2016/2017 Valg av nye medlemmer skjer på generalforsamling hver høst.

Styremedlemmer :

Maria Shanti Kleppe             Styreleder 

Merete Myhre                      Styremedlem økonomi

Knutr Kalland                      Styremedlem  

Cathrine B Førland                Styremedlem

 Anders Evensen                  Styremedlem

Aina Wøien  Daglig leder  har møteplikt i styret.