medlemmer i Styret 2019/2020

Disse medlemmene sitter i barnehagens Styre i 2019/2020 Valg av nye medlemmer skjer på generalforsamling hver høst.

Styremedlemmer :

Maria Shanti Kleppe            Styreleder 

Anders Evensen                  Styremedlem økonomi

 Heidi Kuenzlen                  Styremedlem  

Cathrine B Førland             Styremedlem

 Kathrine Lundgaard                    Styremedlem

Stein Erik Carlsen              Styremedlem

Aina Wøien  Daglig leder  har møteplikt i styret.