Årsplan for 2019/2020

Endelig kan vi presentere vår årsplan for dette barnehageåret. Vi er stolte av dette dokumentet som vi har jobbet frem sammen. Det er LEK, tilknytning, livsmestring, turfokus og vår egen modell for hjerte-hjerne redning som løftes frem. Varme, relasjonelle, engasjerte, lekne og profesjonelle voksen er nøkkelen!

        Her  ligger vår årsplan for barnehageåret 2019-2020    Årsplanen er en konkretisering av Virksomhetsplanen 2017-2020  og skal fungere som et arbeidsverktøy for personalet. Planlegging og evaluering baserer seg på innholdet i Årsplanen.  Den fungerer også som en beskrivelse av fokus utad. Årsplan 2019-20