Om Nærsnes Kystbarnehage

Nærsnes Kystbarnehage er privat barnehage med 83 barn og 23 voksne. Vår profil er varierte og gode opplevelser ute i naturen, hvor vår båt Rode Robåt og stedene rundt Nærsnes bukta har en sentral plass. Lek, tidlig innsats, livsmestring og helse er også helt sentrale områder i vår virksomhet.

Barnehagen vår er en fantastisk arena for barna og en super arbeidsplass for de voksne. Vi har en god blanding av menn og kvinner, pedagoger i alle stillinger og en spesialpedagog i full stilling. Vi har en kjøkkensjef som sørger for sunn og god mat. Mye av maten vår lages ute på tur, bål og stemning står sentralt for oss når vi er på tur. 

Vi har en småbarnsavdeling Krabbene med 14 barn i alder 1-2 år, Sjøstjerna har 22 barn i alder 2-3 år, Torsken har 18 barn  4 åringer, Hytta har 13 barn 5 åringer og Blåskjell har 5 barn 4 åringer og 11 barn 5 åringer. 

Vi vet at små grupper er bra for barn, og deler gruppene mye slik at barna opplever ro, oversikt og minimalt stress i sin barnehagehverdag.