Søke barnehageplass

Vi har i all hovedsak et barnehageinntak i året. Dette er i august, med søknadsfrist 1. mars samme år. Logg deg inn på www.royken.kommune.no for å søke plass i barnehagen.

Husk å søke om barnehageplass innen 1. mars   Opptaket koordineres via kommunen, og de aller fleste som tildeles plass i barnehagen får beskjed om dette i løpet av mars. Barnehagens inntak er styrt av barnehagens vedtekter- det er disse som er førende når vi tildeler plasser. 

Ta kontakt med barnehagen eller Røyken Kommune for mer informasjon om søknadsprosesser.