Presentasjon av Samarbeidsutvalget 2018/2019

Disse sitter i Samarbeidsutvalget. Medlemmene skal være både foreldre og ansatte, og det vikitgste arbeidet for SU er koordinering av dugnader, gjennomføring av diverse arrangementer og utarbeidelse og bearbeiding av brukerundersøkelser i foreldregruppen.

Samarbeidsutvalget 2018/2019

Espen Øby                                         Leder

Morten Brasetvik                             foreldremedlem

Ann Christin Johnson                        ansattrepresentant

Esben Martinsen                               foreldremedlem

 

Aina Wøien                                      daglig leder