Presentasjon av Samarbeidsutvalget 2016/2017

Disse sitter i Samarbeidsutvalget. Medlemmene skal være både foreldre og ansatte, og det vikitgste arbeidet for SU er koordinering av dugnader, gjennomføring av diverse arrangementer og utarbeidelse og bearbeiding av brukerundersøkelser i foreldregruppen.

Samarbeidsutvalget 2016/2017

Fiffi Feka                                         Leder

Kristian Dons Brath                          foreldremedlem

Ann Christin Johnson                        ansattrepresentant

Espen Øby                                       ansattrepresentant

 

Aina Wøien                                      daglig leder