Presentasjon av Samarbeidsutvalget 2014/2015

Disse sitter i Samarbeidsutvalget. Medlemmene skal være både foreldre og ansatte, og det vikitgste arbeidet for SU er koordinering av dugnader, gjennomføring av diverse arrangementer og utarbeidelse og bearbeiding av brukerundersøkelser i foreldregruppen.

Samarbeidsutvalget 2014/2015

Sigurd Eskeland                                 Leder

Stian T. Sveum                                foreldremedlem

Bente B. Fjeldstad                            ansattrepresentant

Espen Øby                                       ansattrepresentant

 

Aina Wøien                                      daglig leder