Nyheter

 • Planleggingsdager 2018/2019

  Disse dagene er det planleggingsdager i barnehager for barnehageåret 2018/2019 Barnehagen er stengt disse dagene.

  07.12.2018 10.52
 • Lek=Livsmestring, helse, samværskompetanse, hjerneutvikling

  Lek er den meste helsefremmende, utviklende og lærende aktiviteten barna kan bedrive. Den er frivillig og lystbetont. Lek krever gode, fleksible lekemiljøer, aktive og dyktige voksne. Forskning om hjernens utvikling sier at lekaktivitet er den mest stimulerende aktiviteten for barn og unge. Vi leker mye i Nærsnes Kystbarnehage

  05.12.2018 20.04
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...