Nyhetsarkiv

 • Planleggingsdager 2019/2020

  Disse dagene er det planleggingsdager i barnehager for barnehageåret 2019/2020
  Barnehagen er stengt disse dagene.

 • Lek=Livsmestring, helse, samværskompetanse, hjerneutvikling

  Lek er den meste helsefremmende, utviklende og lærende aktiviteten barna kan bedrive. Den er frivillig og lystbetont. Lek krever gode, fleksible lekemiljøer, aktive og dyktige voksne. Forskning om hjernens utvikling sier at lekaktivitet er den mest stimulerende aktiviteten for barn og unge. Vi leker mye i Nærsnes Kystbarnehage

 • Årsplan og Virksomhetsplan for barnehageåret 2019/2020

  Våre viktige virksomhetsdokumenter!

 • Fantastisk resultat av Brukerundersøkelsen i foreldregruppen 2018

  I år har foreldregruppen deltatt i UDIR sin brukerundersøkelse. Da får vi sett Nærsnes Kystbarnehage til sammenligning med øvrige barnehager både i Røyken kommune og i landet forøvrig. Vi har hatt 65,85% oppslutning på undersøkelsen.54/ 83 barn er representert i undersøkelsen.
  Vi scorer 4.8 på total tilfredshet mot maks score 5.0
  Vi er stolte og ydmyke!