Ansatte

Blåskjell

Ann Christin Jacobsen

Stilling: Pedagogisk leder

Ann Christin er pedagogisk leder på Blåskjell. Lang erfaring fra barnehage. Fantastisk pedagog og kollega. Pådriver for vårt utefokus.

Kristin Orven

Stilling: Spesialpedagog
31 28 05 60

Kristin er spesialpedagog i barnehagen, og utgjør sammen med Bente Fjeldstad vårt spesialpedagogiske team. Hun ivaretar enkeltvedtak ihht §19a og §19 g Fantastisk dame med mange flotte egenskaper. Rolig, engasjert og profesjonell.

Robert Kiss

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Pedagogisk medarbeider i barnehagen. En super fyr, rolig og engasjert. Pådriver for vår uteprofil.

Hytta

Hege Mediaas

Stilling: Pedagogisk leder
31 28 05 60

Hege er pedagogisk leder i barnehagen. Førskolelærer med mange års erfaring. Hege er en fantastisk dame og super kollega. Hun er kreativ og handlekraftig og ikke minst en pådriver for ivaretakelse av vår uteprofil. Hege har videreutdanning i pedagogisk veiledning og er praksislærer for studenter fra Universitetet i Sør Øst Norge.

Anton Hottran

Stilling: Fagarbeider
31 28 05 60

Anton er fagarbeider i barnehagen . Han leker masse og setter i gang det mest utrolige. Har samlinger og fortellinger som er superbra. Flott fyr som skaper god stemning rundt seg!

Krabbene

Solveig Sønstehagen Berlid

Stilling: Pedagogisk leder

Nyansatt pedagogisk leder fra 2020. Mange års erfaring fra barnehage med ute/turfokus. Solveig vil være et flott tilskudd til vår ledergruppe, og utvikle vårt arbeid med utefokus for de minste i barnehagen.

Espen Øby

Stilling: Pedagogisk leder
krabbene@kystbarnehagen.no

Espen er førskolelærer og ansatt som pedagogisk leder i 100% stilling. En fantastisk mann, med mange egenskaper. Omsorgsfull, omgjengelig, raus og profesjonell. Spiller flere instrumenter. Espen har videreutdanning i pedagogisk veiledning, er praksislærer og tar imot studenter fra Universitetet i Sør Øst Norge

Magdalena Kapciak

Stilling: Pedagogisk medarbeider

En flott polsk dame med mastergrad i geologi. Jobber på Krabbene og har også ved behov ansvar for tolkning og samtaler med vår polske familier.

Thomas Becher

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Pedagogisk medarbeider i barnehagen. Flott kollega som har tilhold på Krabbene. Thomas er rolig og omsorgsfull i sin tilnærming.

Kaja Guttormsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Kaja er nyansatt høsten 2020, og skal jobbe et år på Krabbene. Aktiv og leken medarbeider som skal få et innholdsrikt og lærerikt år i barnehagen vår.

Sjøstjerna

Torill Kolby Brenne

Stilling: Pedagogisk leder
31 28 05 60
sjostjerna@kystbarnehagen.no

Pedagogisk Leder i barnehagen fra august 2018. Torill er en fantastisk dame. Rolig, profesjonell og omsorgsfull med masse kunnskap om barn. Torill blir straks praksislærer i barnehagen og vil ta imot studenter fra Universitetet i Sør Øst Norge.

Janken Borch Lind

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
31 28 05 60

En superdyktig dame som har vært med fra oppstart i 2005. Janken er fagarbeider og er en fantastisk kollega. Jobber en dag i uken på Krabbene.

Joachim Ruud

Stilling: Barnehagelærer

Joachim har jobbet mange år i vår barnehage. Studerer nå master i spesialpedagogikk, og jobber 50% som barnehagelærer på Sjøstjerna. En engasjert, turglad, musikalsk medarbeider som vi setter stor pris på.

Nina Bryhn

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Nina er pedagogisk medarbeider på Hytta og er en utrolig dame. Kreativ og engasjert- omsorgsfull og oppmerksom. Flott kollega.

Steinar Westtorp

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Pedagogisk medarbeider på Sjøstjerna. Steinar er en super kollega og viktig pådriver for vår uteprofil. Positiv og engasjert.

Småkrabbene

Linda Myrvang

Stilling: Pedagogisk leder
31 28 05 60

Linda er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Telemark, med fordypning i småbarnsped. Hun har videreutdanning i Spesialped. Linda er en fantastisk pedagog og super kollega. Er praksislærer og tar imot studenter fra Universitetet i Sør Øst Norge.

Chulee Wilairot

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Chulee jobber på småkrabbe teamet vårt. Fikk fagbrev som Barne og Ungdomsarbeider sommeren 2020. Rolig og kompetent medarbeider.

Anne Øby

Stilling: Pedagogisk medarbeider
31 28 05 60

Anne er en fantastisk pedagogisk medarbeider. Setter opp skuespill, synger vakkert og er så flott å ha i barnehagen for både små og store. Kjempedyktig dame!

Torsken

Nina Sund Nor

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærer med fordypning i Utefag. Nina er kreativ,engasjert og en fantastisk kollega. En viktig pådriver for kunst og kreativitet , og barnehagens uteprofil.

Hilde Strøm

Stilling: Pedagogisk leder

Hilde er førskolelærer med mange års erfaring som pedagogisk leder og styrer. Hilde er en kjemperessurs for barnehagen, og har kompetanse innen sang, ledelse, veiledning. Veldig engasjert i turfokuset vårt . Ansattrepresentant i Samarbeidsutvalget fra høsten 2019.

Caroline Helene Monge

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Caroline er fagarbeider og begynte hos oss i januar 2020. Herlig dame med masse flott energi, engasjement og varme. Vi er så glade for at Caroline ønsket å være hos oss.

John Winther

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Flott gutt som har stilling som pedagogisk medarbeider på Torsken. Rolig, leken og utrolig god med barna.

Arisa Johansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Arisa er en fantastisk dame, full av engasjement og glød. Fungerer også som vår supre kjøkkensjef, som lager mat og ivaretar vår sunne matprofil .

Pornpimon ( NOO) Smith

Stilling: Fagarbeider

Noo er fagarbeider i barnehagen og en herlig kollega. Alltid i godt humør og engasjert i arbeidet med barna.

Andre ansatte

Aina Wøien

Stilling: Daglig leder
31 28 05 60
kontor@kystbarnehagen.no

Er førskolelærer og har vært med fra starten i 2005. Opptatt av å utvikle profilen og jobbe med profesjonalitet i personalgruppa. Er så takknemlig for å lede så flotte mennesker! Tar en master i barnehagekunnskap på Oslo Met

Bente Fjeldstad

Stilling: Spesialpedagog

Bente er fagleder i barnehagen for områdene Språk og spesialpedagogikk. Det er fantastisk for barnehagen å kunne ha en stilling som spesialpedagog, og Bente fyller denne stillingen med sin profesjonalitet og dyktighet. Høyt verdsatt av barn og kollegaer. Bente og Kristin utgjør barnehagens spesialpedagogiske team, og ivaretar blant annet enkeltvedtak ihht §19 a og §19 g