Presentasjon av Samarbeidsutvalget 2020-2021

Disse sitter i Samarbeidsutvalget. Medlemmene skal være både foreldre og ansatte, og det vikitgste arbeidet for SU er koordinering av dugnader, gjennomføring av diverse arrangementer og utarbeidelse og bearbeiding av brukerundersøkelser i foreldregruppen.

Samarbeidsutvalget 2020-2021

Hilde Strøm                                         Leder

Morten Brasetvik                             foreldremedlem

Bente Fjeldstad                        ansattrepresentant

Johan Gisaeus                                 foreldremedlem

 

Aina Wøien                                      daglig leder