medlemmer i Styret 2020-2021

Disse medlemmene sitter i barnehagens Styre i 2020-2021 Valg av nye medlemmer skjer på generalforsamling hver høst.

Styremedlemmer :

Paal Anders Jansen            Styreleder 

Anders Evensen                 Styremedlem økonomi

Heidi Kuenzlen                   Styremedlem  

Marianne G Hørven            Styremedlem

Kathrine Lundgaard            Styremedlem økonomi

Stein Erik Carlsen              Styremedlem

Aina Wøien  Daglig leder  har møteplikt i styret.