Om Nærsnes Kystbarnehage

Nærsnes Kystbarnehage er privat barnehage med 84 barn og 26 voksne. Vår profil er varierte og gode opplevelser ute i naturen, hvor vår båt Rode Robåt og stedene rundt Nærsnes bukta har en sentral plass. Leken har en sentral plass i vår virksomhet- det er en aktivitet og en tilstand som gir aller mest mening for barna.

Barnehagen vår er en fantastisk arena for barna og en super arbeidsplass for de voksne. Vi har en god blanding av menn og kvinner, pedagoger i alle stillinger og to spesialpedagoger i full stilling. Vi har en kjøkkensjef som sørger for sunn og god mat. Mye av maten vår lages ute på tur, bål og stemning står sentralt for oss når vi er på tur.  Det er viktig at vi alle får ta i bruk ressursene våre. Bruk av kropp og  sanser er særdeles viktig for hjerneutviklingen. Barn er kroppslige og utforskende. Slik blir vi kjent med verden. Vi er derfor på tur mange ganger i uken. Hyppige turer og erfaringer ute i skogen og ved sjøen gir vellyst og god psykisk og fysisk helse for små og store.

Vi har en småbarnsavdeling Krabbene med 14 barn i alder 2 år, og en avdeling småkrabbene med 9 1-åringer.  Sjøstjerna har 18 barn født 2016, Torsken har19 barn født 2015  Hytta har 11 barn født 2014 og Blåskjell har 12 barn født 2014

Vi har en bemanning i barnehagen som gir oss mulighet for konsekvent deling i små grupper. Dette har veldig mye å si for barn og voksnes opplevelse av ro, oversikt og tid.  Opplevelse av stress, lite oversikt og høyt tempo er ikke sammenfallende med kvalitet, derfor har vi en styrket bemanning i barnehagen.

Leken er den aktivitetet som gir mest mening for barn,og  når man gjør ting som gir mening vil vi produsere hormoner som gir opplevelse av vellyst, glede og mestring. Leken er en tilstand, som er fri fra strukturer og regimer. I leken er alt mulig-grenser sprenges, virkeligheten gestaltes, relasjoner og samhørighet etableres. Magiske øyeblikk og tilstander oppstår. Leken gir god psykisk helse og troen på at alt er mulig. Et barn som er i et lekende miljø vil få ta i bruk alle sine ressurser, og både høyre og venstre hjernehalvdel er aktivt i bruk. Dette gir en robusthet mtp videre læringsløp, men mest av alt gir det troen på at man er verdifull og viktig. Små fellesskap, øyeblikksvennskap og fortrolighet oppstår. Kreativitet,inkludering og samhandling styrkes i et lekende miljø. 

De voksne må planlegge for lek, gi tid til lek, og fasilitere for lek. Gode lekemiljøer, en lekende voksenrolle som støtter og hjelper inn i lek og med å utvikle lek der det trengs.   

Vi har en egen formel for kvalitet i barnehagen: Lekemiljø+væremiljø= et godt læringsmiljø.

Med væremiljø mener vi å være i et miljø med varme, kjærlighet, støtte,humor,likeverdighet,spenning,kroppslighet,anerkjennelse og mangfold.

LES GJERNE MER I ÅRSPLANEN VÅR SOM LIGGER SOM HOVEDSAK PÅ SIDEN.