Årsplan for 2020/2021

Vi er stolte av årsplanen vår for dette barnehageåret. Dette er oss! Planen synliggjør dette årets fokus, samtidig som vi håper at vårt verdi-og barnesyn kommer tydelig frem. Den gode barndom skal være full av muligheter for lek, samspill, latter og glede. Voksene som byr på seg selv og alltid har noe å tilføre. GOD LESNING!

        Årsplan NKB 2020-2021