Grunnholdninger for personalet i Nærsnes Kystbarnehage

Grunnholdningene sier veldig tydelig noe om vårt fokus i møte med barn og foreldre, og i samarbeidet med kollegaer.

Grunnleggende pedagogiske holdninger

Det er en tydelig forventning at alle skal eie og arbeide etter disse. Vi arbeider mye med disse grunnholdningene på personalmøter blant annet.