Barnehagens sykdomsrutiner! En veilder til informasjon og hjelp

Vi støtter oss til Folkehelseinstituttets anbefalinger når det gjelder håndheving av sykdomsrutiner. God dialog mellom hjem og barnehage er en nødvendighet. Vedlagt finner du fullstendig beskrivelse av rutiner ved ulk sykdom. Vi har uthevet noe som er spesiellt viktig å ta hensyn til.