Nyhetsarkiv

 • Vil du bli styremedlem i Nærsnes Kystbarnehage?

  Vi trenger to nye foreldrerepresentanter inn i barnehagens styre . Ta kontakt med daglig leder Aina for mer informasjon- og registrer deg som kandidat til valg på høstens generalforsamling,
  Detet er utrolig spennende arbeid som gir god innsikt i barnehagdriften. Totalt 6 foreldrerepresentanter sitter i barnehagens styre.

 • Sommerbrev 2021

  Daglig Leder Aina oppsummerer barnehageåret 2021- først og fremst med en stor takk til ansatte, barn og foreldre for et fantastisk samarbeid og stå på vilje gjennom et krevende pandemi år.
  God sommer kjære alle sammen!

 • MYKID forenkler foreldrekommunikasjonen!

  Vi har nå tatt i bruk MyKid som digital kommunikasjonsløsning. Appen er enkel å ta i bruk for foreldre og ansatte, og gjør hverdagskommunikasjonen enklere for alle parter.

 • Vår unike barnehage har ledige barnehageplasser fra august 2021.

  Vi har ledige barnehageplasser, med oppstart august 2021.
  Både for barn under og over 3 år.
  Husk å søke via Asker Kommunes hjemmesider og ta gjerne kontakt med daglig leder Aina for mer informasjon.
  Velkommen som søker til Nærsnes kystbarnehage!

 • Beredskapsplan 2020

  Vedlagt er Nærsnes Kystbarnehages beredskapsplan for å følge de til enhver tid gjeldende føringer i nasjonalt trafikklysstystem knyttet til Koronavirus situasjonen.

 • Planleggingsdager for barnehageåret2021-2022

  Styret har etter forslag fra daglig leder fastsatt følgende planleggingsdager for barnehageåret2021-2022

 • Årsplan for NKB 2020/2021

  Vi er stolte av årsplanen vår for dette barnehageåret. Dette er oss!
  Årsplanen synliggjør dette årets fokus, samtidig som vi håper at
  vårt verdi -og barnesyn kommer tydelig frem.