Nyhetsarkiv

 • Ledig stilling som barnehagelærer fra august 2023

  Vi har ledig stilling som barnehagelærer fra august 2023.
  Bli med på laget i verdens fineste barnehage!
  Ta kontakt med styrer Aina for mer informasjon.

 • ÅPEN DAG ONSDAG 8 .FEBRUAR KL 9-15 OG SØNDAG 12.FEBRUAR KL 11-13

  Vurderer du å søke om barnehageplass i Nærsnes Kystbarnehage? Det er åpen dag onsdag 8. februar i tidsrommet 9-15. Ta kontakt med barnehagen for å avtale tid. Mail til styrer Aina ( kontor@kystbarnehagen.no)

  Vi har også åpen dag søndag 12.2 kl 11-13 kOM INNOM FOR EN TITT OG EN PRAT!

 • Søke om barnehageplass 2023? Vi har ledige plasser fra august 2023

  Vi har ledige plasser med oppstart i august 2023. Husk søknadsfristen 1.3.2023
  Du logger deg inn på www.asker.kommune.no for å søke om plass.
  Vi skal avholde en åpen dag- dato for dette annonseres om kort tid.

 • Planleggingsdager for barnehageåret 2022-2023

  Styret har etter forslag fra daglig leder fastsatt følgende planleggingsdager for barnehageåret2022/2023

 • Vi har en artikkel i fagtisdskriftet Barnehagefolk- oktober 2022

  Styrer Aina har sammen med en medstudent på masterstudiet i Barnehagekunnskap ved Oslo Met, skrevet en artikkel om hvordan politiske føringer kan påvirke hverdagsetikken.
  Les gjerne!

 • Årsplan for barnehageåret 2022/2023

  Nærsnes Kystbarnehages årsplan er et arbeidsredskap for personalet og dokumentere barnehagens valg og begrunnelser.
  Hos oss er det gode barndomserfaringer som løftes frem.Lek, kroppslig utfoldelse, tilpasning til barnet og varme, kjærlighetsfulle og lekne ansatte er viktige stikkord for arbeidet.
  "Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barnedommens egenverdi"( Rammeplan for barnehager, 2017 s. 8)

 • Sommerbrev 2022

  Daglig Leder Aina oppsummerer barnehageåret 2021-22
  Tusen takk for godt samarbeidgjennom dette året.
  God sommer kjære alle sammen!