Nyhetsarkiv

 • Ledige barnehageplasser i nærmiljøbarnehagen Nærsnes Kystbarnehage 2021

  Vi har ledige barnehageplasser, med oppstart august 2021.
  Husk å søke via Asker Kommunes hjemmesider innen 1.3.2021
  Velkommen som søker til Nærsnes kystbarnehage!
  Vil du snakke med daglig leder og pedagogisk leder? Send mail så møtes vi på zoom

 • MYKID forenkler foreldrekommunikasjonen!

  Vi har nå tatt i bruk MyKid som digital kommunikasjonsløsning. Appen er enkel å ta i bruk for foreldre og ansatte, og gjør hverdagskommunikasjonen enklere for alle parter.

 • Beredskapsplan 2020

  Vedlagt er Nærsnes Kystbarnehages beredskapsplan for å følge de til enhver tid gjeldende føringer i nasjonalt trafikklysstystem knyttet til Koronavirus situasjonen.

 • Planleggingsdager for barnehageåret 2020-2021

  Styret har etter forslag fra daglig leder fastsatt følgende planleggingsdager for barnehageåret 2020-2021

 • Årsplan for NKB 2020/2021

  Vi er stolte av årsplanen vår for dette barnehageåret. Dette er oss!
  Årsplanen synliggjør dette årets fokus, samtidig som vi håper at
  vårt verdi -og barnesyn kommer tydelig frem.