Den livsnødvendige Leken

Leken er livsnødvendig og barnas absolutte foretrukne aktivitet. Derfor skal gode barnehager legge til rette for et lekemiljø som inviterer barna til lek, samspill, fantasi og kreativitet. Leken må få tid i hverdagen, og lekemateriell må hele tiden være tilgjengelig for barna. Lek fremmer barnas psykiske og fysiske helse, i barnas lek finnes den viktigste læringen. Leken står trygt på egne ben hos oss. Vi vet den er livsviktig.