Nyheter

 • Beredskapsplan 2020

  Vedlagt er Nærsnes Kystbarnehages beredskapsplan for å følge de til enhver tid gjeldende føringer i nasjonalt trafikklysstystem knyttet til Koronavirus situasjonen.

  26.06.2020 11.17
 • Planleggingsdager for barnehageåret 2020-2021

  Styret har etter forslag fra daglig leder fastsatt følgende planleggingsdager for barnehageåret 2020-2021

  18.05.2020 11.25
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Vi tilbyr foreldreveiledningskurs med utgangspunkt i Trygghetssirkelen

Nærsnes Kystbarnehage har tre sertifiserte COS veiledere i barnehagen. Vi tilbyr foreldreveiledningskurs til foreldre, og gjennom kursene fokuserer vi på å tolke og forstå barns signaler og deres behov for støtte i utforskning og i behov for nær omsorg. Hvordan kan vi være større, sterkere, klokere og god som voksen omsorgsgiver. Spesialpedagog Bente og Pedagogisk leder Torill har ansvar for foreldreveiledningskursene.

Grunnholdninger for personalet i Nærsnes Kystbarnehage

Grunnholdningene sier veldig tydelig noe om vårt fokus i møte med barn og foreldre, og i samarbeidet med kollegaer.